A capella Ses Türleri

A cappella müzik, popüler aranjman form ve yöntemleri kullanılarak, karmaşık orkestrasyonların yalnızca insan sesi aracılığıyla dinleyiciye aktarıldığı bir  müzik türüdür.  A cappellada kullanılan ses türleri genişlik, renk, yükseklik ve kullanım açısından birçok farklı türe ayrılır; bu ses türlerinin hepsi düzenlemelerde farklı bir görevi üstlenir ve homojen bir ahenk oluşturur. Peki nedir bu ses türleri?  Şimdi acapella denizinde biraz daha derinlere inme zamanı 🙂

Kadın sesleri soprano, mezzo-soprano ve alto olarak 3 gruba ayrılır:

SOPRANO

En tiz ve yüksek ses türüdür. Sopranolar acapella düzenlemelerde en yüksek aralıkları alır. Dramatik soprano, lirik soprano, koloratür soprano gibi alt türlere ayrılır.

MEZZO-SOPRANO

Mezzo-soprano ses türünün aralığı soprano ve kontralto ses türlerinin tam arasında bir aralıktadır. Koleratür mezzo-soprano, lirik mezzo-soprano, dramatik mezzo-soprano gibi farklı alt türlere ayrılır.

ALTO

En pes kadın sesidir. Acapella düzenlemelerde en pes aralıkları icra eder. Kontralto, dramatik alto, lirik ya da koloratür alto gibi alt gruplara ayrılır.

Erkek sesleri bas, bariton ve tenor olarak 3 gruba ayrılır:

TENOR

En tiz ve yüksek erkek sesi türüdür.  Ender rastlanan, eğitimi ve kullanımı oldukça zor bir ses türüdür.  Dramatik tenor, lirik tenor, legger tenor gibi farklı alt türlere ayrılır.

BARİTON

Yaygın bulunan, klasik erkek sesi türüdür. Orta kalınlıktadır. Ses aralığı tenor ve bas arasındadır.  Sesin kapsadığı aralığa göre çeşitli alt-türlere ayrılır.

BAS

En pes insan sesi türüdür. Baslar, ortalama bir insanın çıkaramadığı peslikte ses aralıklarında rahatça seslerini kullanabilirler. Günümüzde popüler bir müzik türüne dönüşen acapellada basın ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Klasik ses gruplarına ek olarak, popüler a capella müzikte sıklıkla karşılaşılan bir başka ve yeni bir insan sesi türü de beat-box, yani ritim kutusudur.

BEAT-BOX

Diğer ses türlerinden farklı olarak beat-box, melodi ya da armoni ile değil sadece ritimle ilgilidir. Acapellanın önemli bir unsuru ve çağdaş bir ses türü olan beat-box, çeşitli vurmalı/dijital enstrümanların seslerini taklit eder ve bu seslerden karmaşık ritimler oluşturur. Yalnızca acapellada değil, farklı müzik türlerinde de insan sesi ile yapılan ritimler sıkça kullanılmaktadır.

A cappellada kullanılan ses türlerini öğrendiniz. Siz de sesinize güveniyorsanız SesVerSus’ta yer almak veya SesVerSus Akademi’de kendinizi geliştirmek istiyorsanız lütfen iletişim sekmesinden bizimle iletişime geçin.

Share:

There are 2 comments on A capella Ses Türleri

Cevap Bırakın

SesVerSus acapella / 0850 888 0 787